28 Temmuz Dünya Hepatit Günü Basın Duyurusu

 • Dünyada 1.1 milyon, Türkiye’de yaklaşık 15-20 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinden ölüyor.
 • Halbuki her iki infeksiyonun tanısı çok kolay ve tedavisi mümkün.
 • Hepatit B için koruyucu, etkili ve güvenilir aşılar var.
 • Hepatit B hastaları için güçlü antiviral etkili ilaçlarla tedavi mevcut.
 • Hepatit C tedavisi tıp tarihinin en başarılı öykülerinden birisi. Ağızdan alınan ilaçlarla virusu yok eden kalıcı tedavi (kür) hemen her hastada mümkün.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu doktor raporu ile bu ilaçları ücretsiz sağlamaktadır.
 • Hedef dünyada ve ülkemizde hepatit B ve hepatit C hastalarına hepsine tanı koymak ve gereken hastaların tamamını tedavi etmektir.
 • Erken tanı ve tedavi sayesinde siroz ve karaciğer kanseri gelişmesi önlenecek ve insanlarımız normal yaşamlarına devam edecektir.
 • Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte ülkemizde T.C.Sağlık Bakanlığı ve başta Türk Karaciğer Vakfı (TKCV) ve Hep-Yaşam Derneği olmak üzere viral hepatitle ilgilenen STK’lar bu konuda başlatılan “Viral Hepatitlerin Eliminasyonu’ 2030” kampanyasına büyük destek vererek katıldılar.
 • Maalesef hala dünyada ve Türkiye’de viral hepatitli hastaların en az %80’i hastalığından habersiz. Bu hastalar uzun vadede siroz ve kanser olma riski altında ve aynı zamanda başkaları için bir bulaş kaynağı.
 • SONUÇ: Her türlü tedavi olanaklarına sahibiz, ülkemizin her köşesinde yapılabilen basit kan testleri ile hepatit B ve C tanısı konabilir. Buna rağmen tedavi alması gereken hastaların sadece %10-20’sine ulaşabilmiş durumdayız.
 • Herkes, öncelikle erişkinler mutlaka hepatit B ve C testlerini yaptırmalı, testi pozitif olanlar uzman hekime başvurmalı ve gerekiyorsa tedavi olmalıdır.
 • Erken tanı ve tedavi siroz ve kanser gelişimini önler, yaşam kurtarır.
 • Ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon HBV’li, ikiyüzellibin kadar HCV’li hasta vardır.
 • “HAYDİ TÜRKİYE, HERKES HEPATİT B ve HEPATİT C TESTLERİNİ YAPTIRSIN, TANI KONMAMIŞ ve TEDAVİ EDİLMEMİŞ HEPATİTLİ HASTA KALMASIN”…
  “VİRAL HEPATİT BEKLEYEMEZ, BEKLEMEZ, HEMEN HAREKETE GEÇMELİYİZ”

Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu, TKCV Başkanı

dhg 2022 2

dhg 2022 4

Ek Bilgiler

 1. Hepatit B’li insanların yaşadıkları sosyal ve toplumsal sorunlar
  -Her türlü sporu yapabilir, bireysel ve takım oyunu şeklindeki her türlü sportif aktiviteye kısıtlamasız katılabilir. Başkalarına bulaşabilir düz mantığı ile engellemelere maruz kalmaları bilimsel gerçeklere ve insan haklarına ve mevcut hukuk kuralarına aykırıdır, yersizdir…
  -Yüzme havuzlarında ve spor salonlarında hepatit B bulaşmaz…
 2. Hepatit B’li kadınlar veya erkekler her işte çalışabilir. Sadece hepatit B’nin sebep olduğu karaciğer hastalığının ilerlemiş olduğu (siroz ve ileri evre siroz) durumlarda fizik kapasitesinin elverdiği işleri yapabilir. Kısıtlama nedeni karaciğer hastalığını veya karaciğer fonksiyonlarının derecesi ile ilgilidir. Hepatit B’li olması değildir.
 3. Hepatit B için doğru yanlış, yerli yersiz bir çok farklı ortamda (evlilik öncesi, askerde, spor kulüplerinde, sosyal tesislerde vb) taramalar yapılmaktadır. Burada amaç hepatit B’li insanlara kısıtlama getirmek olmamalıdır. Bu durum olumlu anlamda kullanılmalı, hepatit B’li insanların uzman doktora başvurup tedavi olmaları ve kendileri ve çevreleri için risk faktörü olmaktan çıkmaları sağlanmalıdır. Bu da gerekiyorsa ilaçla tedavi ve yakınlarının aşılanması ile olur.
 4. Dünyada artık her türlü sportif aktivitede kanayan yarası veya travması olanlar varsa müsabaka hemen durdurulmakta veya ilgili kişi saha kenarına alınmakta kanama durdurulup iyice temizlenip tıbbi bandajlama yapıldıktan sonra sahaya alınmaktadır.
 5. Hepatit B’li kişilerin aynı evi paylaştıkları arkadaşları, partnerleri veya aile üyeleri mutlaka hepatit testlerini yaptırmalı, aşı olması gerekenler hepatit B’ye karşı aşılanmalıdır.
 6. Hepatit B’li kişilerle aynı evde yaşamak, aynı işyerinde çalışmak, yemek içmek, delici-kesici-vücuda nüfuz edici (tıraş bıçağı, tırnak makası, diş fırçası vb eşyalar) olmayan eşyaları kullanmakla bulaşma olmaz. Kan dışındaki diğer vücut salgıları ile hepatit B’nin bulaştığına dair kanıt yoktur.

Her türlü imkana sahibiz, hiç eksiğimiz yok mu?

Vardır tabi. Ama zamanla hepsi tek tek gideriliyor, sorunlar çözülüyor.

- Yakın zamana kadar bir kez hepatit C tedavisi alan; cevapsız kalan veya nüks eden hastalarda yeni ilaçlarla tekrar tedavi yapılamıyordu. Bu sorun giderildi.

- Hepatit C’li hastalarda biyopsi gerekiyordu, bu şart kaldırıldı.

- Hepatit B’li ve tedavi olması gereken hasta kararında hala karaciğer biyopsisi gerekli. Artık non-invazif metodlarla karaciğer fibrozisi, hastalığın derecesi belirlenebiliyor. Virolojik testler, görüntüleme, fibrozisi ölçen yöntemlerle bu karar rahatlıkla verilebilir.

EN BÜYÜK SORUN: Daha çok hastaya tanı koymak, Hasta havuzunu küçültmek, 2030 hedeflerine ulaşmak…

“NO-HEP ELIMINATE VIRAL HEPATITIS”

dhg 2022 1

dhg 2022 3

Free Joomla templates by Ltheme