1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 4.50 (1 Oy)

Sayın Üyemiz,

İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ekinde yer alan Risk Gruplarına Göre Uygulanacak Tedbirler arasında sivil toplum kuruluşları genel kurul toplantılarının; “Çok Yüksek Riskli Bölge” arasında yer alan illerde ertelenmesine yer verilmiştir.

Vakıf Yönetim kurulumuz 08.04.2021 tarihli kararı ile; İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler uyarınca 07 Nisan 2021 gün ve saat 13,oo – 15,oo arasında, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde 14 Nisan 2021 gün ve 13,oo – 15,oo saatleri arasında yapılması kararlaştırılan 2020 yıllı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından normalleşmeye geçiş kapsamında alınacak kararlarına göre yeniden toplantı günü belirlenmek üzere ertelenmiştir.

Yönetim Kurulu adına, Başkan
Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 0.00 (0 Oy)

ÖZET METİN

Durum Tespiti ve Tavsiyeler:

 • COVID-19 hastalığı sindirim sistemi, karaciğer ve safra yollarını etkileyebilir. Hastaların %10-50’sinde ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve göz aklarında sararma gibi belirtiler ile hafif karaciğer hasarı bulguları olabilir. Daha ciddi karaciğer hastalığı çok seyrektir.
 • Virus dışkı ile atıldığı için tuvalet öncesi ve sonrası el yıkama, lavabo ve tuvaletin temiz bırakılması, temiz su içilmesi ve çiğ sebzeler ve meyvelerin çok iyi yıkanması ve çiğ veya az pişmiş et yenmemesi olası bulaşı önlemek açısından çok önemlidir.
 • COVID-19 hastalarındaki hafif derecede karaciğer bozuklukları özel bir inceleme veya tedavi gerektirmez. Ciddi karaciğer hastalığında gerekli araştırmalar yapılmalıdır.
 • Ciddi veya özellik arz eden karaciğer hastalığı (ALT, AST >500, bilirubin >2mg/dl olan akut hastalık veya kronik hastalıkta akut alevlenme, sarılık, ateş) olanlar dışındaki hastaların rutin randevuları ötelenmeli, hastaların ilaçları buna göre reçete edilmelidir.
 • Acil problemi olmayan karaciğer hastalarının sorunları için telefon veya diğer elektronik haberleşme araçları ile vizit yapılmalıdır. Hastane riskli bir ortamdır.
 • COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar karaciğer testleri yüksek olan hastalarda da kullanılabilir. Ancak karaciğer nakli olmuş hastalarda önemli ilaç etkileşimi riski olabilir.
 • KRONİK VİRAL HEPATİT (hepatitB, hepatit D ve hepatit C virusuna bağlı) HASTALARI;
  En hafifinden (sağlıklı taşıyıcı denen grup) – kronik hepatiti, hatta ileri fibrozu-kompanse sirozu olan hastalara kadar hiç birisinde genel tedbirlere ek özel bir önlem gerekmez.
  • Kronik B hepatiti için ilaç alanlar aksatmadan ilaçlarını almaya devam etmelidir. İlaç kesilmesi ciddi ve riskli alevlenme sebebidir. İlaçlar antiviral etkilidir.
  • Kronik C hepatitli hastalar ilaç tedavisine (ortalama 12 hafta) devam etmelidir.
  • Kronik D hepatiti olanlarda aynı şekilde oral antiviral (HBV için) ilacını ve/veya pegileinterferon injeksiyonlarını aksatmadan devam ettirmelidirler.
  • COVID-19 hastalığı olan kronik viral hepatit hastaları ilaçlarına devam edebilirler.
 • BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BASKILAYAN İLAÇ ALAN KARACİĞER HASTALARI; Karaciğer nakilli hastalar, Otoimmun hepatitler, Örtüşen Sendromlar, İlaca bağlı toksik-kolestatik hepatit.
  • Günlük 10mg ve altında kortiosteroid alanlarda değişiklik gerekmez.
  • Yüksek doz kortikosteroid, AZA ve MMF alan ve özellikle ateş ve lenfopenisi olan COVID-19 saptanmış karaciğer hastalarında mümkün olan doz azaltılması önerilir.
  • Gereksiz yere kortiosteroid ve diğer ilaçların kesilmesi veya aşırı azaltılması nakil hastasında rejeksiyona, otoimmun hastalıkta ise ciddi alevlenmelere sebep olur.
 • DEKOMPANSE SİROZ-İLERİ KARACİĞER YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALAR: Sebebi ne olursa olsun bu hastalar bağışıklık sistemi baskılanmış ve COVID-19 açısından en riskli grubu teşkil eder. Acil durumlar dışında evde kalma ve korunma önlemlerine riayet şarttır.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 4.31 (21 Oy)

 • Dünyada 1.4 milyon, Türkiye’de yaklaşık 20 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinden ölüyor.
  Halbuki her iki infeksiyonun tanısı çok kolay ve tedavisi mümkün…
 • Hepatit B için koruyucu, etkili ve güvenilir aşılar var. Hepatit B hastaları için güçlü antiviral etkili ilaçlarla tedavi mevcut.
 • Hepatit C tedavisi tıp tarihinin en başarılı öykülerinden birisi. Ağızdan alınan ilaçlarla virusu yok eden kalıcı tedavi (kür) hemen her hastada mümkün.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu doktor raporu ile bu ilaçları ücretsiz sağlamaktadır.
 • Hedef, dünyada ve ülkemizde hepatit B ve hepatit C hastalarının hepsine tanı koymak ve gereken hastaların tamamını tedavi etmektir.
 • Erken tanı ve tedavi sayesinde siroz ve karaciğer kanseri gelişmesi önlenecek ve insanlarımız normal yaşama devam edecektir.
 • Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı ve başta Türk Karaciğer Vakfı (TKCV) ve Hep-Yaşam Derneği olmak üzere, viral hepatitle ilgilenen STK’lar bu konuda başlatılan “Viral Hepatitlerin Eliminasyonu 2030” kampanyasına büyük destek vererek katıldılar.
 • Maalesef hala dünyada ve Türkiye’de viral hepatitli hastaların en az %80’i hastalığından habersiz. Bu hastalar uzun vadede siroz ve kanser olma riski altında ve aynı zamanda başkaları için bir bulaş kaynağı.
 • SONUÇ: Her türlü tedavi olanaklarına sahibiz, ülkemizin her köşesinde yapılabilen basit kan testleri ile hepatit B ve C tanısı konabilir. Buna rağmen tedavi alması gereken hastaların sadece %10’una ulaşabilmiş durumdayız.
 • 2019’da tedavi olması gereken hepatit C hastası en az 10.000 kişi iken, ulaşılan rakam bunun yarısıdır. Hepatit B’de durum daha vahimdir.
 • Herkes; öncelikle erişkinler, mutlaka hepatit B ve C testlerini yaptırmalı, testi pozitif olanlar uzman hekime başvurmalı ve gerekiyorsa tedavi olmalıdır. Erken tanı ve tedavi siroz ve kanser gelişimini önler, yaşam kurtarır.
 • “HAYDİ TÜRKİYE, HERKES HEPATİT B ve HEPATİT C TESTLERİNİ YAPTIRSIN, TANI KONMAMIŞ ve TEDAVİ EDİLMEMİŞ HEPATİTLİ HASTA KALMASIN”

Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, TKCV Başkanı

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 2.63 (4 Oy)

 alkol
Alkolün insanoğlu tarafından keşfi oldukça eskidir. Kullanım yaygınlaştıkça ve zararları hakkındaki tecrübeler artıkça yapılan uyarılar ve önerilen tedbirler de sırayla tarihteki yerini almaya başlamıştır.

Alkolün zararları hakkında bilinen tarihi uyarılar mevcuttur. Mesela;

 • İmparatorlukların çökmesi yöneticilerin aşırı alkol kullanmasına bağlanmıştır.
 • Aristo ve Hipokrat sarhoşluğu yerden yere vurmuştur.
 • Plato 18 yaş altında içki kullanılmamasını söylemiştir.
 • 11. yüzyılda Bizans sarayında bir hekim aşırı içkinin karaciğerde inflamasyon yaptığını tespit etmiştir.

2005 yılındaki WHO raporuna göre Dünyadaki hastalıkların % 4’ünden, ölümlerin ise % 3,2 sinden alkol sorumludur. Gelişmekte olan ülkelerde sağlığı bozan risk faktörleri sıralamasında alkol birinci sırada yer almaktadır.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 4.15 (1028 Oy)

28 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 16.30-19.30 arası Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda etkinliğimiz yapılmıştır.

Dünya Hepatit Günü nedeniyle başkanımız Sn. Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğ'lu tarafından çeşitli yayın kuruluşlarında yayınlamış konuşmaları aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz:

NTV Gece Bulteni 

NTV Gece Bülteni - 27.7.2018NTV Gece Bülteni - 27.7.2018

(11:50)

 StarTV Ana Haber

 StarTV Ana Haber - 28.7.2018StarTV Ana Haber - 28.7.2018

(2:48)

 CNN Turk Haftasonu Ana Haber

 CNN Turk Haftasonu Ana Haber - 27.7.2018CNN Turk Haftasonu Ana Haber - 27.7.2018

(2:01)

 CNN Turk Saglik Kontrol

 CNN Türk Sağlık Kontrolü - 28.7.2018CNN Türk Sağlık Kontrolü - 28.7.2018

(10:56)

 TV8 gunaydin doktor

 TV8 Günaydın Doktor - 27.7.2018TV8 Günaydın Doktor - 27.7.2018

(17:41)

 Lifetime TV Yasamak Ne Guzel

 Lifetime TV - Yaşamak Ne GüzelLifetime TV - Yaşamak Ne Güzel

(15:42)

 

Basında Dünya hepatit Günü 2018 hakkında Yayınlanan Yazılardan bazı örnekler:

Hürriyet - Kelebek - 26.7.2018

HaberTürk - 28.7.2018

Sözcü - 26.7.2018

Posta - 26.7.2018

Medya Radar - 25.7.2018

Mynet - 28.7.2018

Demirören Haber Ajansı - 26.7.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 2.50 (1 Oy)
 • Türkiye’de 3 milyon kronik hepatit B infeksiyonu ve yaklaşık 700 bin kronik hepatit C infeksiyonu hastası vardır. Hepatit B ile birlikte hepatit D’si (kronik D hepatiti) olan hasta sayısı 100-150 bin civarındadır. Siroz, karaciğer kanseri ve karaciğer naklinin en sık sebebi hepatit B (%50) ve hepatit C’dir (%15-20).
 • Ülkemizde hepatit B ve hepatit A aşısı etkili şekilde uygulanmaktadır. Hepatit B ve genelde tüm aşılar için oluşturulan olumsuz hava, yanlış bilgilere dayanan aşı karşıtı kampanyalar konusunda halkımız doğru bilgilendirilmeli ve yenidoğanlar ve çocuklarımızın mutlaka HBV aşısı olmaları sağlanmalıdır.
 • Hepatit B tedavisinde etkili ilaçlar vardır. Hastalığı kontrol altında tutmak ve komplikasyonları (siroz, kanser) büyük oranda önlemek mümkündür. Daha etkili ve emniyetli ilaçlara ihtiyaç vardır. Çalışmalar devam etmektedir.
 • Hepatit C tedavisinde biraz geç kalınmış olsa da büyük aşama kaydedilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2016 yılı itibarı ile yeni HCV ilaçlarından bazılarını geri ödeme kapsamına almış ve hastaların büyük çoğunluğunun tedavi edilmesine olanak sağlamıştır. Eksiklerin giderilmesi ile hepatit C tedavisinde istenen noktaya gelinmiş olunacaktır.
 • Kronik Viral Hepatitli hastaların büyük kısmı (>%80) tanı konmadan, tanı konulanlardan da sadece %10 kadarı tedavi alarak, büyük çoğunluğu ise hastalıklarının farkında olmadan yaşamına devam etmektedir. Dolayısıyla bu grup, yani hepatit C veya hepatit B’li hastalar diğer insanlar için en önemli bulaş ve ciddi hastalık kaynağıdır. Bu zinciri kırmak ve kronik viral hepatiti (hepatit B ve hepatit C) elimine etmek için daha çok hastaya tanı koymak ve tedavi etmek şarttır. Bu maliyet etkin bir yaklaşımdır.
 • Tedavi gerekmeyen kronik inaktif infeksiyonlu hepatit B hastalarında (“taşıyıcı”) en az yılda bir kez kontrol muayenesi gerekir. İhmal edilmesi halinde ciddi riskler (sessiz siroza ilerleme ve kanser gelişmesi gibi) söz konusudur.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 3.13 (4 Oy)
 logo
Türk Karaciğer Vakfı
TC Azerbaycan bayrak Azerbaycan tip fakultesi
Azerbaycan Tıp Üniversitesi

6-7 Aralık 2019, Sheraton Otel, Dolapdere, İstanbul

Ayrıntılı Kurs Programı için tıklayınız.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 4.75 (2 Oy)

Haber Bültenimizden ayrıldığınız için çok üzgünüz.

Fikrinizi değiştirecek olursanız adresimizi biliyorsunuz.

İstediğiniz an tekrar abone olabilirsiniz.

Görüşmek umuduyla.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 0.00 (0 Oy)

TKCV sitesi duyurularının yayınlanacağı Haber Bültenimize kayıt olduğunuz için teşekkür ederiz.

Sizi sıkmayacak şekilde seyrek olarak bültenimizi göndereceğiz.

Yine de sıkılır ve bültenimizi daha fazla almak istemeseniz, duyurularımızın altında yer alacak olan, Abonelikten Ayrıl linki ile istediğiniz an abonelikten ayrılabilirsiniz.

Saygılarımızla.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 3.67 (3 Oy)

TKCV sitesi duyurularının yayınlanacağı Haber Bültenimize kayıt olmak istediğiniz için teşekkür ederiz.

Mail adresinize bir doğrulama maili gönderilmiştir.

Lütfen bu maildeki linke tıklayarak kayıt işleminizi tamamlayınız!

İki hafta içinde tamamlanmayan kayıt istekleri silinecektir.

Saygılarımızla.

Not: İlgili maili "gelen kutunuzda" göremiyorsanız "spam/junk klasörünü" kontrol ediniz.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 0.00 (0 Oy)