Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer Hastalıkları

100 den fazla karaciğer hastalığı varsa da, en önemlileri;
Hepatitler: (En çok rastlanan karaciğer hastalığıdır)

 • Viral Hepatitler.
 • Alkole bağlı toksik hepatitler.
 • İlaca bağlı toksik hepatitler.
 • Otoimmün Hepatitler.
 • Bazı kimyasal maddelere bağlı hepatitler v.b.

Karaciğer Sirozu :

 • Kronik hepatitten sonra gelişen siroz.
 • Alkolik siroz.
 • Alkol dışı siroz. (NASH)
 • Karaciğer yağlanması’ndan gelişen siroz.
 • Karaciğerde bakır birikimine bağlı (Wilson) ailevi siroz.
 • Karaciğerde demir birikimine bağlı (Hemakromatozis)ailevi siroz.
 • Kistik karaciğer hastalığı siroz.
 • Alfa 1 Antitripsin eksikliği ailevi siroz.
 • Hepatik porfiria sirozu.(Genetik)
 • İmmun bozukluğa bağlı sirozlar.
  • Primer Bilier Siroz.
  • Otoimmun Siroz (Kadınlarda menopoz döneminde görülür)
  • Primer Sklerozan Kolanjit.
 • Kalp yetmezliğine bağlı siroz.
 • Safra yolları tıkanması (Sekonder biliyer) siroz..
 • Sebebi bilinmeyen (Kriptojenik) siroz.
 • Bazı kimyasal ajanlar (Bazı ilaçlar , Metotrexat-R.Artrit tedavisi)
Free Joomla templates by Ltheme