Delta Hepatiti (HDV)

Delta Hepatiti virüsü (HDV), daha önce B virüsü almış B hastası veya B taşıyıcısı olan kimselerde görülen ilave bir hepatit virüsüdür. D virüsü, tek başına patojen olmayan, yani hastalık yapmayan bir RNA virüsüdür. Deltanın gelişmesi için B Hepatiti gereklidir. Bu vrüs ilk defa 1977 de İtalya’da Torino Üniv.de Dr. Rizetto ve Pinzetto ile arkadaşları tarafından bulunmuştur. Ülkelere göre B hepatiti blunan kişilerde HDV oranı,Afrika da %60 İtalya ve Yunanistanda %30, Japonya da %3 kadardır.

HDV Bulaşması:

  • En çok parenteraldir ( kan yolu )
  • Seksüel yolla da bulaşır.


HDV’nin Klinik Bulguları :
Hepatit B’ye ilave oluş şekline göre değişir.

  1. Akut B+Akut D Enfeksiyonu Beraber :Buna (Ko infeksiyon) denir. Burada Delta hastalığı Akut B Hepatiti hastalğı ile birlikte %80 – % 90 iyileşir. % 20 olguda B ve D’nin beraber olduğu enfeksiyon olarak devam edebilir. Ko infeksiyonda kanda Anti-HDV IgM+, Anti-HBc IgM+ beraber bulunur.Karaciğer enzimleri 2 defa yükselme gösterir ( Bifazik yükselme ) İlk enzim yükselmesi B hepatitine, ikinci enzim yükselmesi, Delta Hepatitine aittir.
  2. Delta Süper Enfeksiyonu :Mevcut olan bir B enfeksiyonuna veya bir B taşıyıcısına ilave olarak gelir. Kanda Anti -HDV IgM+, Anti Hbc IgG+ bulunur. Bu ilave Delta, önceden mevcut B enfeksiyonuna olumsuz etki yapar ve hasta % 70 kronikleşmeye gider.
  3. Kronik Delta Hepatiti :B Hepatiti enfeksiyonunun seyrinde araya girer ve kronikleşir.

Delta Tedavisi ve Korunma :Akut Delta Hepatitinde tedavi, Akut B Hepatiti gibidir. Kronik Deltada (İnterferon) kullanılıyor. Delta virüsünden korunma B Hepatitinde olduğu gibidir. Dünyada 400 milyon B virüsü taşıyıcısı arasında ortalama %5 Delta virüsü enfeksiyonu olduğu düşünülmektedir.

Free Joomla templates by Ltheme