G Virüsü Hepatiti (HGV) ve Diğerleri

Bu virüse her laboratuvarda değil ancak araştırma yapılan merkezlerde bakılıyor.

TTV (Transfusion Transmited Virüs) : A ve E virüsü görülmeyen hastalarda akla gelebilir.Türkiye’de az görülür.

DİĞER VİRÜSLERDEN İLERİ GELEN HEPATİTLER :

A,B,C,D,E,G gibi birinci grup virüslerden başka gene hepatit yapabilen ikinci grup virüsler vardır.

1. EBV Virüsü Hepatiti: İnfeksiyöz Mono Nükleoz HastalığıKuluçka devri 30 – 45 gün kadardır. En çok öpüşme ile geçer, sıklıkla 15 -25 yaşarası görülür. 38 C – 39 C arası 1 – 2 hafta süren ateş olur. Dalak çok, karaciğer hafif büyür,dalağa dokununca hasta ağrı hisseder. Boyun iki tarafta Lenf Ganglionları büyürler. Deride döküntü görülür. ( Peteşi şeklinde ). Yutma zorluğu, baş, boğaz ağrısı yapar. Bademciklerde iltihap vardır. Kanda lökosit sayısı 20.000′e kadar çoğalır. Formülde %10′a kadar artan Atipik Lenfositler görülür. Lenfositoz vardır. Karaciğer fonksiyon testleri az olarak bozulur. Tedavide Parasetamol, vitaminler, ağız bakımı ile hastanın şikayetleri azaltılır. Gerekirse Penisilin, Eritromisin verilir. Ampisilin ve Amoksisilin uygun değildir verilmez.

2. CMV Virüsü Hepatiti: Sitomegalo Virüs Hastalığı: Dünyada yaygın bir enfeksiyondur. Fakat nadiren bir hastalığa yol açar. Çoğu zaman belirti vermez. İmmun sistemi baskılanmış insanlarda ise yaşamı tehdit eden, fırsatçı bir etkendir. Hastalık kişinin yaşına ve İmmun durumuna göre değişik seyreder. Ateş, kuru oksürük,hipoksi ve dispne yapar. Sarılık yapmaz. Bilirübin yükselmez, sadece Transaminazlar biraz artar.

Tanı:

  • Doku örneği ile kan ve idrarda CMV araştırılır.
  • Doku örneğinde Histolojik CMV identife edilir.
  • Dokuda direk CMV DNA saptanır.
  • ELISA testi ile CMV antikoru araştırılır.

Tedavi :

İmmun sistemi baskılanmış olanlarda tedavi zordur. HIV ile beraberse belli şartlarda Ganciclovir verilir. Karaciğer naklinden sonra görüldüğünde sıkıntı yaratabilir.

3. HSV1 Virüsü Hepatiti:
Herpes Simpleks Virüs1 ( Genital bölge dışında görülür )
HSV2 Virüsü Hepatiti : Herpes Simpleks Virüs2 ( Genital bölgeyi tutar )

4. Rubella Virüsü Hepatiti: Çocuklarda olur. Virüs Fetal hayata plasentadan çocuğa geçer.

5. Parvo virüs.

Free Joomla templates by Ltheme