2021 Genel Kurulunun ertelenmesi hakkında

Değerli Üyelerimiz,

İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli ve 16228 sayılı genelgesi ile koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri (genel kurul, geniş katılımlı toplantılar, seminerler vb.) 27.11.2020 tarihli ve 19961 sayılı genelgesinin 2. maddesi gereğince 01.03.2021 tarihine kadar ertelendiğine ilişkin söz konusu genelgeye istinaden, Ocak ayı içerisinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantımız ertelenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Free Joomla templates by Ltheme