Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015

Sayın Üyemiz,

Vakfımızın yıllık Olağan Genel Kurulu Toplantısı; 17.01.2015 Cumartesi saat 11.oo de, ancak belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 24.01.2015 Cumartesi saat 11.oo de Türk Karaciğer Vakfı Merkezinde ekseriyet aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

30.12.2014
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu


 GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi.
 3. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve vefat eden Üyelerimiz için saygı duruşu.
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile gelir-gider tablosunun, Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
 6. Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması
 7. Yeni üyelerin kabulü
 8. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
 9. Tüzüğe İktisadi İşletme kurulması maddesi eklenmesi.
 10. Dilek ve Temenniler.
 11. Kapanış. 
Free Joomla templates by Ltheme