2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyelerimiz,

Vakfımızın yıllık Olağan Genel Kurulu Toplantısı; 21.01.2017 Cumartesi saat 11.00 de,
ancak belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 28.01.2016 Cumartesi saat 11.00 de Türk Karaciğer Vakfı Merkezinde ( Halaskargazi Cad.No: 181 Feza Apt.Kat.2 Şişli-İst.-Vakıflar Bankası Şişli Şubesi sırası ) ekseriyet aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
  3. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, bütün şehitlerimiz ve vefat eden üyelerimiz için saygı duruşu.
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Gelir-Gider Tablosunun, Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
  6. Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması.
  7. Yeni üyelerin kabulü.
  8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
  9. Dilek ve Temenniler.
  10. Kapanış.
Free Joomla templates by Ltheme