Featured

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyelerimiz,

Vakfımızın yıllık Olağan Genel Kurulu Toplantısı; 21.01.2024 Pazar saat 12.00 de,
ancak belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 28.01.2024 Pazar saat 12.00 de Türk Karaciğer Vakfı Merkezinde (Halaskargazi Cad.No: 181 Feza Apt.Kat.2 Şişli-İst.-Vakıflar Bankası Şişli Şubesi sırası) ekseriyet aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
  3. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, bütün şehitlerimiz ve vefat eden üyelerimiz için saygı duruşu.
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Gelir-Gider Tablosunun, Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
  6. Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması.
  7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
  8. Dilek ve Temenniler.
  9. Kapanış.
Free Joomla templates by Ltheme