3. Türkiye - Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu Slaytları

Slaytlar yayınlanmaya başlanmıştır.

29 Eylül 2017 - Cuma

08.30-10.00  Panel 1
Hepatolojide Sıcak Konular

Başkanlar: Atilla Ökten, Yusuf Bayraktar, Ali Hidatayov
08.30-08.45 Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetersizliği, Birol Özer
08.45-09.00 Minimal Hepatik Ensefalopati ve Tedavisi, Dinç Dinçer 
09.00-09.15 Karaciğer Hastalığunda Statinler, Murat Saruç 
09.15-09.30 Sirozlu Hastada Beta-Bloker Kullanımı, Canan Alkım 
09.30-09.45 E Hepatiti, Ali Mert 
09.45-10.00 Tartışma
10.00-10.15 Açılış Konuşmaları
Yılmaz Çakaloğlu, Nuri Bayramov ve Yusuf Bayraktar
10.15-10.45 Kahve Arası
10.45-11.15 Konferans 1
Oturum Başkanı: Halil Değertekin
Delta Hepatiti, Yılmaz Çakaloğlu 
11.15-12.30 Panel 2
Otoimmun Karaciğer Hastalıklarında Tanı ve Tedavi
Başkanlar: Mehmet Sökmen, Binnur Şimşek, Agil Agakişiyev
11.15-11.35 Otoimmun Hepatit, Fulya Günşar 
11.35-11.55 Primer Biliyer Kolanjit (Siroz), Nihat Akbayır 
11.55-12.15 Primer Sklerozan Kolanjit, Müjdat Zeybel
12.15-12.25 Tartışma
12.25-12.45 Kahve Arası
12.45-13.55 Uydu Toplantı* 1 (Abbvie)
Hepatit C Tedavisi: Kazanımlarımız ve Yeni Hedefler
Başkanlar: Nurdan Tözün, Şule Poturoğlu
12.45-13.05 Kompanse Kronik C Hepatiti Tedavisi, Yılmaz Çakaloğlu 
13.05-13.25 Renal Yetersizlik ve HCV Tedavisi, Sedat Boyacıoğlu 
13.25-13.45 HCV Eliminasyonu İçin Stratejiler, Sabahattin Kaymakoğlu 
13.45-13.55 Tartışma
* Öğle yemeği toplantı başlangıcında “Lunchbox”olarak verilecektir.
13.55-14.10 Kahve Arası
14.10-15.00 Panel 3
İlaca Bağlı ve Toksik Karaciğer Hasarı
Başkanlar: Ömer Özütemiz, Sadakat Özdil
14.10-14.30 İlaca Bağlı Karaciğer Hasarı ve Tedavisi, Nurten T Küçükmetin
14.30-14.50 Alkolik Hepatit ve Tedavisi, Fatih Tekin 
14.50-15.00 Tartışma
15.00-16.20 Panel 4
NAFLD-NASH: Yeni Gelişmeler ve Tedavi Hedefleri
Başkanlar: Güngöz Boztaş, Yusuf Yazgan
15.00-15.20 Epidemiyoloji, Patogenez ve Genetik, Murat Kıyıcı
15.20-15.40 Tanı, Prognoz ve Tedavi, Yusuf Yılmaz 
15.40-16.00 NASH-Siroz ve Kc Nakli, Murat Akyıldız 
16.00-16.10 Tartışma
16.10-16.30 Kahve Arası
16.30-18.00 Panel 5
Hepatoselüler Karsinoma (HSK): Her An Karşımıza Çıkabilir
Başkanlar: Ömer Topalak, Hüseyin Alkım
16.30-16.50 Profilaksi, Erken Tanı ve Tedavi Yaklaşımı, Bülent Değertekin 
16.50-17.10 Girişimsel Radyolojik Tedavi, Koray Güven 
17.10-17.30 Cerrahi Tedavi: Rezeksiyon ve Transplantasyon, Turan Kanmaz 
17.30-17.50 Hedefe Yönelik Onkolojik Tedavi, Darda U. Bayraktar 
17.50-18.00 Tartışma
18.00-19.00 Vaka Sunumları ve Bildiriler
Oturum Başkanları: Nuri Bayramov, Serap Arslan
Toplam her biri 15 dk olan 4 sunum (vaka, bildiri, klinik deneyim)
-Elastografi, Sevinç Salahova 
-IL28B polimorfizmi, Yusif Alkhazov 
-Tanısı zor konulan vaka, Şahnaz Atayeva 
-Tıbbi Cerrahi Vaka, Koray Tuncer 
19.30 Gala Yemeği için otelden hareket

30 Eylül 2017 - Cumartesi

08.30-09.40 Panel 6
Portal Hipertansiyon ve Komplikasyonları
Başkanlar: Enver Dolar, Melih Özel
08.30-08.50 Assit ve Renal Disfonksiyon, Fatih Oğuz Önder 
08.50-09.10 Portal Hipertansif GİS Kanamasında Tedavi, Bahattin Çiçek 
09.10-09.30 Pulmoner Komplikasyonlar, Necla Songür 
09.30-09.40 Tartışma
09.40-11.15 Panel 7
Sirotik Hastada Klinik Sorunlar
Başkanlar: Erol Avşar, Füsun Bölükbaş
09.40-09.55 İnatçı Kaşıntı, Oya Yönal 
09.55-10.10 Kas Krampları, Emel Ahıshalı 
10.10-10.25 Sirozda Splanknik Tromboz ve Tedavisi, Birol Baysal 
10.25-10.40 Tartışma
10.40-11.00 Kahve Arası
11.00-12.30 Panel 8
HBV Tedavisinde Kazanımlar ve Yeni Yaklaşımlar
Başkanlar: İlyas Tuncer, Ramazan İdilman, Nigar Mammadova
11.00-11.20 Kantitatif HBsAg ve HBV Kürü Kavramı, Hakan Bozkaya 
11.20-11.40 Mevcut İlaçlarla Hepatit B Tedavisi, Gülnara Agayeva 
11.40-12.00 İmmunosüpresyon ve HBV İnfeksiyonu, Selim Gürel 
12.00-12.20 HBV İçin Yeni Tedavi Yaklaşımları, Levent Doğanay 
12.20-12.30 Tartışma
12.30-12.50 Kahve Arası
12.50-13.55 *Uydu Toplantı 2 (Gilead)
Hepatit C Tedavisi ve Devam Eden Sorunlar
Başkanlar: Cihan Yurdaydın, Bülent Değertekin
12.50-13.10 Tedavide Son Durum:“Perfectovir”gerçek oldu mu? Fatih Beşışık
13.10-13.30 Dekompanse Sirozda HCV Tedavisi, Ramazan İdilman 
13.30-13.50 Devam Eden Sorunlar (Direnç, HSK, HBVrkt.), Ulus S. Akarca 
13.50-14.00 Tartışma
* Öğle yemeği toplantı başlangıcında “Lunchbox”olarak verilecektir.
14.00-14.20 Kahve Arası
  Konferans 2-3
Başkanlar: Abdullah Sonsuz, Levent Erdem
14.20-14.50 Karaciğer Nakli ve Hepatit C Tedavisi, Ahmet Gürakar 
14.50-15.20 Hepatoselüler Karsinomalı Hastaların Yönetimi: Bugünü ve Geleceği Hikmet Akkız 
15.20-16.15 Özel Oturum
Hepatobiliyer Hastalıklarda İleri Endoskopik Uygulamalar
Başkanlar: Galip Ersöz, Yıldıran Songür
15.20-15.45 Endoskopik Ultrasonografi (EUS), Hakan Şentürk
15.45-16.10 ERCP, Erkan Parlak 
16.15 Kapanış
Free Joomla templates by Ltheme